hlavicka
Mestská knižnica
"Milujte knihy, lebo v nich je ukrytá všetka múdrosť."
Vševlad Jozef Gajdoš

O KNIŽNICI


Mestská knižnica vo Vrábľoch je verejnou knižnicou, ktorá poskytuje knihovnícke služby širokému spektru návštevníkov. Svojim dvadsaťsedem- tisícovým knižným fondom a internetom prístupným pre verejnosť je informačným centrom pre obyvateľov mesta Vráble a obyvateľov obcí zo širokého okolia mesta Vráble.


Knižný fond Mestskej knižnice vo Vrábľoch je budovaný univerzálnym spôsobom. Tvorí ho beletria pre dospelých čitateľov, beletria pre deti a náučná literatúra zo všetkých vedných odborov.


Zriadovateľom knižnice je mesto Vráble.


Copyright © 2007 CEIT s.r.o. www.ceit.sk Aktualizácia: 15. január 2009