hlavicka

OZNAM


Výpožičný čas počas vianočných sviatkov:

22.12.2017: 9.00 - 11.30, 12.00 - 15.30

27.12.2017 - 28.12.2017: 9.00 - 11.30, 12.00 - 15.30

29.12.2017: 9.00 - 11.30

2.1.2018 - 5.1.2018: 9.00 - 11.30, 12.00 - 15.30

OZNAM


V čase od 4. júna do 30. júna 2018 bude knižnica zatvorená z dôvodu prevádzania pravidelnej komplexnej revízie knižničného fondu.

Mestská knižnica
"Milujte knihy, lebo v nich je ukrytá všetka múdrosť."
Vševlad Jozef Gajdoš

O KNIŽNICI


Mestská knižnica vo Vrábľoch je verejnou knižnicou, ktorá poskytuje knihovnícke služby širokému spektru návštevníkov. Svojim dvadsaťsedem- tisícovým knižným fondom a internetom prístupným pre verejnosť je informačným centrom pre obyvateľov mesta Vráble a obyvateľov obcí zo širokého okolia mesta Vráble.


Knižný fond Mestskej knižnice vo Vrábľoch je budovaný univerzálnym spôsobom. Tvorí ho beletria pre dospelých čitateľov, beletria pre deti a náučná literatúra zo všetkých vedných odborov.


Zriadovateľom knižnice je mesto Vráble.


Copyright © 2007 CEIT s.r.o. www.ceit.sk Aktualizácia: 17. september 2007