hlavicka

OZNAM


POZOR!

Zmena výpožičných hodín počas letných prázdnin od 3.7.2017 do 2.9.2017.

OZNAM

Mestská knižnica

13.3.2017 - 17.3.2017

Počas Týždňa slovenských knižníc ponúkame:

  • bezplatný zápis za čitateľa knižnice pre deti i dospelých
  • odpustené poplatky za upomienky

Pozývame Vás do knižnice, vybrať si knihy a časopisy z ponuky nášho knižničného fondu.

Mestská knižnica
"Milujte knihy, lebo v nich je ukrytá všetka múdrosť."
Vševlad Jozef Gajdoš

O KNIŽNICI


Mestská knižnica vo Vrábľoch je verejnou knižnicou, ktorá poskytuje knihovnícke služby širokému spektru návštevníkov. Svojim dvadsaťsedem- tisícovým knižným fondom a internetom prístupným pre verejnosť je informačným centrom pre obyvateľov mesta Vráble a obyvateľov obcí zo širokého okolia mesta Vráble.


Knižný fond Mestskej knižnice vo Vrábľoch je budovaný univerzálnym spôsobom. Tvorí ho beletria pre dospelých čitateľov, beletria pre deti a náučná literatúra zo všetkých vedných odborov.


Zriadovateľom knižnice je mesto Vráble.


Copyright © 2007 CEIT s.r.o. www.ceit.sk Aktualizácia: 17. september 2007