hlavicka

KONTAKT


Mestská knižnica
Sídlisko Lúky 1317/3
952 01 Vráble

telefón: 037/783 23 27

e-mail: kniznica@vrable.sk

Web stránka knižnice: http://kniznica.vrable.sk
Web stránka mesta Vráble: http://www.vrable.sk
Copyright © 2007 CEIT s.r.o. www.ceit.sk Aktualizácia: 15. január 2009