hlavicka

KONTAKT


Mestská knižnica
Sídlisko Lúky 1317/3
952 01 Vráble

telefón: 037/783 23 27

e-mail:
vedúca knižnice Mgr. Mária Vozáriková :
kniznica@vrable.sk ; maria.vozarikova@vrable.sk


oddelenie pre dospelých Mgr. Matej Tóth:
matej.toth@vrable.sk


oddelenie pre deti a mládež Soňa Tóthová:
sona.tothova@vrable.sk


oddelenie spracovania knižničného fondu Iveta Mihalíková:
iveta.mihalikova@vrable.skWeb stránka knižnice: http://kniznica.vrable.sk
Web stránka mesta Vráble: http://www.vrable.sk

Copyright © 2007 CEIT s.r.o. www.ceit.sk Aktualizácia: 2024